MENU

TARIEVEN

Onze tarieven

Wij hanteren voor standaard fotoshoots de volgende richtprijzen: 160,- euro voor een dagdeel (4 uur). Voor ieder uur extra rekenen wij 35,- euro.
De minimum-afname is een dagdeel. Bij fotoshoots met speciale omstandigheden kan een ander tarief gelden. Uiteraard wordt dit al vermeld tijdens de prijsopgave. Genoemde tarieven zijn exclusief btw.

Overige kosten

Extra kosten (parkeergelden, entreegelden) die gemaakt worden voor het uitvoeren van de opdracht zullen op de factuur doorberekend worden. Voor reiskosten brengen wij 20 ct. per kilometer in rekening vanaf Arkel (Z-H).

Meerwerk

Het kan zijn dat er door omstandigheden extra werkzaamheden ontstaan die bij het aangaan van de overeenkomst niet zijn voorzien. Bijvoorbeeld een veranderde wens van de opdrachtgever, waardoor er meer tijd nodig is voor de fotoshoot. Na overleg kunnen deze werkzaamheden dan als meerwerk aan de overeenkomst worden toegevoegd.
Scroll Up